SREMSKA MITROVICA I FRUŠKOGORSKI MANASTIRI

Novo putovanje SREMSKA MITROVICA – Grad Rimskih careva I Hrišćanskih mučenika i FRUŠKOGORSKI MANASTIRI – PETKOVICA I ŠIŠATOVAC.

Najduži pešački most na Balkanu – Sremska Mitrovica

Na jugozapadnom delu Fruške gore u tihoj dolini uz potok Remeta, nalazi se ženski manastir Petkovica sa crkvom Svete Petke. Manastir Šišatovac nalazi se na južnim padinama zapadnog dela Fruške gore.

Sremska Mitrovica je mala, ali puna zanimljivih mesta. To je mesto gde u jednom kilometru možete proći kroz nekoliko milenijuma istorije.

Na putovanju imali ste prilike da posetite:

Zatvor – Muzej zapečaćenih sudbina
Centar – Muzej na otvorenom
Bazilika Sv.Dimitrija
Carska palata – preko 300 kvadrata mozaičkih podova
Muzej Srema – centalna kulturna ustanova,a slika ’’Sv Nikola’’ delo Uroša Predića čuva se baš ovde.
Sunčani sat star 1900 godina

Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitovice bio je prestonica Rimskog carsva.

Drugi po dužini u Evropi pešački most koji spaja Sremsku i Mačvansku Mitrovicu.
Spomenik Mangulici – pipkanje obe nozdrve donosi sreću.